torsdag, november 06, 2014

Slutredovisning för borgarna på november-KF. Betyg: "Sådär"

Nu är det mandatperiodens andra kommunfullmäktigemöte, det första med "riktiga" ärenden. Kommunfullmäktiges uppsättning ledamöter speglar nu helt och hållet valresultatet, nya kommunstyrelsen har sitt första möte nästa vecka, medan nämnderna har kvar sin gamla uppsättning och majoritet till årsskiftet.

Valresultatet i Lund resulterade i att inget av de traditionella blocken har majoritet. Vi rödgrönrosa (S, MP, V och FI) saknar två mandat för att kunna få igenom t.ex. vår budget. Detta är en hel ny situation i Lund som innebär att partierna måste förhandla med varandra, om man inte vill låta sverigedemokraterna vara vågmästare i fullmäktige. Denna situation nämndes av flera ledamöter, både på gruppmötet innan KF och i inledningen av debatten på delårsredovisningen. Det ska bli spännande att se vad detta innebär för samtalsklimatet och längden på mötena i kommunfullmäktige.

Just delårsredovisningen, som ger en bild av kommunens ekonomi och verksamhet, var KF-mötets stora ärende. Det är den sista delårsrapporten för 2014, tillika de borgerligas sista redovisning av verksamheten. Det är inte slutbetyget, det kommer en årsredovisning på helåret också, som kommer framåt våren.

Betyget i den här delårsredovisningen är: "sådär". Det finns mycket bra i Lunds kommun, men också mycket som verkligen kan göras bättre. Stora nämnder med mycket verksamhet varnar för underskott vilket gör att kommunen i stort prognostiserar ett underskott på 24 miljoner. Socialnämnden, som kanske gör kommunens viktigaste välfärdsinsatser beräknar gå med hela 34 miljoner minus! För mig är det en självklarhet att vi lundabor måste vara med och ge kommunen möjlighet att stärka välfärden genom en skattehöjning. 

På många andra områden finns mycket att göra. Miljöarbetet måste förbättras, jämställdhetsarbetet och arbetet med att förbättra arbetsmiljön och mer aktivt arbeta med rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Framförallt måste vi arbeta med att jämställa lönerna framöver. Den senaste lönekartläggningen visar på löneskillnader mellan 1500 kr och 2700 kr mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper.