onsdag, november 12, 2014

KS: Lund utökar sitt välkomnande av ensamkommande flyktingbarn!

Idag har kommunstyrelsen haft sitt första sammanträde för mandatperioden. Precis som på första kommunfullmäktige-mötet var det lite skolstart-stämning, alla är lite förvirrade om var man ska sitta och hur allt går till. Kommunstyrelsen har den här mandatperioden tre nya partier och såklart flera nya ledamöter. 47 punkter fanns på dagordningen, med runt 3000 sidor handlingar (men nej, man läser inte allt...).

Det absolut mest positiva beslutet på kommunstyrelsen ikväll var att Lunds kommun fördubblar sitt mottagande och välkomnande av ensamkommande flyktingbarn! Det är ett väldigt viktigt beslut för att Lund ska vara en ännu mer trygg stad för barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar har tvingats att fly från sina hem. Världen brinner runt omkring oss och vi måste alla visa medmänsklighet och solidaritet för varandra. Beslutet var tyvärr inte enigt i kommunstyrelsen, men nästan alla partier från höger till vänster, utom ett, vill att Lund ska vara en öppen och medmänsklig stad. I praktiken kommer Lunds kommun nu välkomna 56 ensamkommande barn och ungdomar.

Kommunstyrelsen diskuterade även det miljöstrategiska arbetet med anledning av externa bidrag som avslutas och därmed en osäkerhet om hur många av tjänsterna ska finansieras, förbättrad medborgarservice i ett stort servicecenter i nya kommunhuset Kristallen och samtliga detaljplaner (6 stycken) för spårvägssträckningen.

På mötet valdes även kommunens tre utskott: arbetsutskottet (KSAU), arbetsgivarutskottet och miljöutskottet. Arbetsutskottet består av nio politiker och är en mäktig instans i kommunen, inte för att vi i KSAU fattar så många beslut utan mer för att det är kommunkontorets och övriga tjänstemäns instans för förankring av nya stora inriktningar i verksamheten. KSAU får därmed mycket information om vad som händer i kommunen och kan på ett tidigt skede styra projekt eller verksamheter.

Precis som i kommunfullmäktige, har vi inte några tydliga majoriteter i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna sitter som vågmästare och vi vet därför inte hur alla voteringar slutar. Det öppnar för intressanta diskussioner mellan blocken, framförallt i sådana frågor som inte är ideologiskiljande mellan höger och vänster, frågor där vi från början är typ överens. Det återstår att se hur det går.