torsdag, november 27, 2014

Budget-kommunfullmäktige. (v): "Vi vänder den kantrande skutan i Lund"

Vänsterpartiets inledningsanförande i budgetdebatten, november 2014. Angelica Svensson höll anförandet. Det talade ordet gäller, såklart. 

"Det nya rödgrönrosa styret i Lund lägger nu fram sin första budget. Det är en avgörande händelse att byta styre från den blå alliansen till det rödgrönrosa styret. Det förtroende som väljarna gett oss är jag väldigt glad över.

Det budgetförslag vi lägger fram är ambitiöst, men det är så klart inte en ren vänsterpartibudget. Jag står här som en mycket stolt men inte nöjd vänsterpartist, för att låna kommunals gamla slogan. Det är en budget där vänsterpartiet fått genomslag för en del av våra konkreta förslag, och kanske viktigast, för en satsning istället för en nedskärning på kommunens verksamhet. Vi har åtta år bakom oss där förvaltningarna inte fått kompensation för pris- och löneökningar, alltså en smygnedskärning som fortsatt år för år. Vänsterpartiet har inte fått igenom en full kompensation för pris- och löneökningar, men vi har vänt den kantrande skutan och nästa år väntar vi oss just full kompensation för pris- och löneökningar. Då ska vi inte bara ha vänt skutan utan också satt ut rätt riktning. Men vi vet att det här är saker som tar tid, det krävs ett aktivt arbete med de förändringar vi vill ha till stånd. Det kommer att ta tid men vi kommer att få till en utveckling av verksamheten och förändring i rätt riktning.

Den här mandatperioden kommer vänsterpartiet att framförallt att arbeta med kommunens roll som arbetsgivare. Lunds kommun har cirka 9000 anställda och 77 % av dessa är kvinnor. Vi kommer att arbeta med de kommunanställdas arbetsvillkor ur ett feministiskt perspektiv. De förslag vi lägger är självklart bra för alla anställda oavsett om man är man eller kvinna men vi har med oss vilka de anställda är och vad som skulle utgöra positiva förändringar för dem.

Vänsterpartiet kommer att arbeta med jämställda löner. I personalredovisningen har vi sett att löneskillnaderna mellan likvärdiga jobb har ökat de senaste åren. Vi kommer att göra en ordentlig analys av resultaten i personalredovisningen och ge riktade anslag till de grupper där vi upptäcker osakliga löneskillnader. I Lunds kommun ska kön inte ha någon betydelse utan erfarenhet, kompetens och utförande ska vara centralt för din lön.

Vänsterpartiet kommer att arbeta med att avskaffa de delade turer som personalen inte vill ha kvar. Att jobba delade turer, alltså ett arbetspass på morgonen med en längre rast och sedan ett arbetspass till, har kommunfullmäktige redan sagt ja till genom att bifalla vänsterpartiets motion om att avskaffa delade turer inom Lunds kommun. Konsekvenserna av delade turer blir att det blir svårare för de anställda att ha ett vanligt liv, tex att hämta och lämna på dagis. Ofta går inte tiden mellan två pass att utnyttja till något vettigt om man bor en bit bort från sin arbetsplats, om man jobbar i Genarp och bor i Lund tex. Vi menar att det inte går att avskaffa delade turer utan att också höja bemanningen samtidigt. Det kommer att krävas fler händer i vården för att få bort de delade turerna och den satsningen är vi i det rödgrönrosa styret beredda att göra. Det kommer att kosta initialt men det kommer att löna sig i längden då jag tror att vi kommer att få lättare att rekrytera personal, en nöjdare personal och en personal som orkar arbeta fram till pensionen.

En annan motion som vänsterpartiet fått igenom men som inte blivit verklighet men som nu ligger med i budget är satsningen på blommor och rehabilitering. Vi ska arbeta i Lunds kommun för att få en så bra arbetsmiljö vi kan och när vår personal blir sjuka ska vi arbeta så bra vi kan för att få tillbaka dem i någon form av arbete. Personalredovisningen pekar på för höga ohälsotal ochvi ser att antalet utköp av personal ökar. Den här utvecklingen vill vi vända genom att slå två flugor i en smäll. Vänsterpartiet kommer att arbeta med att Lunds kommun startar ett växthus, en plantskola, där vi både kan få blommor av bra kvalitet till uteplanteringar och ha aktiviteter där folk kan arbetsträna.

Ja, Så rullar historiens hjul och spinner ett nät av människors liv. Och vi står mitt i ett historiskt skifte av styre i Lund. Vi kommer att påverka människors liv med de beslut vi tar i dag. Det krävs att vi alla tar ett stort ansvar och vågar att jämka för att få till ett bra beslut i kommunfullmäktige.

Vi i vänsterpartiet är beredda att ta det ansvaret och jag yrkar härmed i enlighet med vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Med det här budgetförslaget är vi beredda att tillsammans med de andra röda, gröna och rosa partierna styra Lund."