lördag, maj 09, 2009

Kapitalet på en dagIdag arrangerade VSF Lund Kapitalet på en dag. Föreläsarna täckte hela verket, från "till kritiken av den politiska ekonomin" och "varan, pengar och varans fetischkaraktär" till "mervärde, kampen om arbetsdagen" och "kristeori". Jag var tyvärr inte med, mer än några minuter i början av dagen och några minuter i slutet. Enligt rapporterna var det lite fler än hundra deltagare på varje pass!
"Kristeori"