torsdag, maj 28, 2009

Kommunfullmäktige, 28 maj - simtaxaNu diskuterar vi simtaxan. Vi har tidigare återremitterat förslaget och behandlar nu det nya förslaget. Kommunstyrelsens ursprungliga förslag innebär att taxan för simundervisningen (16 lektioner) ska kosta 475 kronor, inklusive entrén till badet. En mycket rimlig linje. Man ska ju inte behöva betala för att få utnyttja något som man betalar för. Simundervisning är också så otroligt viktigt att kostanden borde vara så låg som möjlig (gratis simundervisning ges genom skolan).

Moderaterna har dock ett eget yrkande. De menar att undervisningen ska kosta 400 kronor, men att föräldrarna också ska betala inträde! Det betyder att simundervisningen helt plötsligt ska kosta 960 kronor. Det är totalt galenskap. På sittande möte byter den samlade borgerliga majorieten linje och går på moderaternas förslag - en fördubbling av avgiften i jämförelse med beslutet i kommunstyrelsen. Det finns en mycket stor risk att föräldrar väljer bort simundervisning nu när kostanden fördubblas.