torsdag, april 29, 2010

Kommunfullmäktige 29 aprilÅrsredovisningen

Vi har nu fått årsredovisningen för 2009. Den visar hur kommunen sköttes under förra året, både ekonomiskt och hur verksamheten såg ut. När den kommer upp i kommunfullmäktige har vi en allmän debatt om vad vi tycker om kommunens verksamhet, och berättar vad, och hur, vi skulle vilja förändra. Debatten blir lätt detaljerad och långtråkig, efter de inledande "partiledar-anförandena", men det går att urskilja förändringar i hur man ser på kommunens verksamhet.

Om man ska förenkla, kan man säga att borgarna tycker att allt är bra, och att vi så länge vi är bättre än genomsnittet i riket, kan luta oss tillbaka och ta det lungt.

Vi i oppositionen pekar på de försämringar och nedskärningar som har skett i skattesänkningarnas spår - och menar att vi tesen "det är okej så länge vi är bäst", inte stämmer. Det gäller att hela tiden göra förbättringar!

Det är viktigt att skilja på vad man tycker om kommunens riktning, och vad man tycker om personalens insatser. Vi har väldigt bra personal i Lunds kommun, men vi är missnöjda med kommunens inriktning. Kommunen har under året haft stora tillfälliga inkomster i form av statliga bidrag, vilket räddar ekonomin. På alla områden ser vi dock en felaktig riktning. Lärar- och personaltätheten inom skolan har minskat, flera delar inom äldreomsorgen har privatiserats med personalminskningar inom både privat och offentlig verksamhet som följd. Mindre personal gör att Vård- och omsorgsnämnden går med stort plus, pengar som vi vill ska användas till att anställa fler! Vår stora satsning på jämställda löner, som vi drog igång förra mandatperiod, har avstannat och bostadsbyggandet likaså. Framförallt byggandet av hyresrätter har minskat drastiskt under det borgerliga styret.

Debatten om årsredovisningen lär fortsätta länge. Jag tar en paus och äter lite middag. Det är ganska glest i bänkraderna nu, efter en och en halv timmes årsredovisnings-debatt. Jag tycker lite synd om åttondeklassarna på läktaren.