torsdag, april 29, 2010

Kommunfullmäktige 29 april, ÖverförmyndarnämndenVarje kommun har en överförmyndarnämnd, som ansvarar för kommunens "goda män". En god man är en person som är behjälplig i frågor som rör ekonomi och annat pappersarbete, för personer som inte har möjlighet att ta ansvar för detta själva. Överförmyndarnämnden granskar de goda männen och betalar ut deras arvode. Nämnden har under lång tid varit efter i sitt arbete, arvoden har exempelvis inte betalats ut i tid. Idag har de därför fått mer pengar, för att kunna utöka personalen på kontoret.

I sambanden med behandlingen av nämndens äskande av mer pengar, yrkade centerpartiet på att Överförmyndarnämnden ska privatiseras. De har även tidigare fört fram dessa åsikter, då de menar att nämnden kostar för mycket (cirka 7 miljoner om året). Detta förslaget blev nedröstat av samtliga andra partier. Från vänsterpartiets sida är vi självklart skeptiska till all form av privatisering, och framförallt av sådan verksamhet som ansvarar för människor i särskilt stort behov av stöd eller hjälp.