torsdag, april 29, 2010

Likabehandling av arbetstagare, "politiskt våld", motorvägsavgift och EsarpsvägenMellan klockan 20 och 21 är det interpellationstid. Då behandlar vi skriftliga frågor som lämnats in av ledamöterna och som ställs till kommunstyrelsens ordförande eller någon av nämndsordförandena. På en vanlig timme klarar vi två interpellationer, nu har vi nästan klarat av alla fyra för dagens möte!

Den första var från socialdemokraterna och handlade om hur policyn om etiska krav i upphandlingar tillämpas. Martin Andersson Lindh frågade hur policyn tillämpas, vilka krav som ställs och vid vilka upphandlingar. Andersson Lindh syftar främst på kollektivavtal, och Mats Helmfrid (kommunstyrelsens ordförande, m) svarade att krav på kollektivavtal finns inte i den policy som kommunen har och att detta skulle strida mot lagen om offentlig upphandling.

Den andra handlade om "politiskt våld" och ställdes av sverigedemokraterna till utbildningsnämndens ordförande, med tanke på att sd hindrats att hålla bokbord på en av gymnasieskolorna (Spyken), av motdemonstranter. Nämndens ordförande (m) svarade att demokrati och yttrandefrihet är viktigt, och att skolan inte är någon allmän plats (om motdemonstranterna kommer utifrån). Hon tycker även att sd borde få komma tillbaka till Spyken och ha ett bokbord igen.

Den tredje interpellationen handlade om motorvägsavgift på E22:an förbi Lund. Kommunstyrelsens ordförande tror inte att det är någon bra idé, och det tror inte vi heller. Vi kan dels inte ha det enbart förbi Lund, och det riskerar dels att locka folk att köra genom stan istället, vilket skulle bidra till en ännu sämre trafikmiljö i stan.

Den fjärde interpellationen handlade om Esparsvägen, mellan Esarp och Genarp. Det är en mycket dålig väg, i en del av kommunen som är eftersatt trafikmässigt (även dålig kollektivtrafik). Många beslut har fattats om att göra något åt vägen, men hittills har inget hänt. Kommunstyrelsens ordförande har inga svar utan hänvisar till Vägverket. Kommunen har istället valt att satsa miljoner på en ny motorvägsavfart...