torsdag, oktober 29, 2009

Kommunfullmäktige 29 oktober, Lidl-butikFör en timme sedan började oktober månads kommunfullmäktige. Vi har klubbat en delårsrapport, som visar att kommunen går plus, men att nämnderna samtidigt har skurit ner ganska mycket. Vård- och omsorgsnämnden går 40-50 miljoner plus, vilket vi i oppositionen tycker är absurt. Dessa pengar borde användas i verksamheten för att anställa fler och på så sätt förbättra verksamheten!

Nu diskuterar vi en detaljplan, som tillåter en stor livsmedelsbutik nära järnvägen vid Klostergården (området heter Väster 7:1). Det finns stora problem med detta (inte bara det faktum att det är Lidl). Vi befarar att den nya butiken, som inte ligger i ett stadsdelscentrum, riskerar att konkurrera ut butikerna i Klostergårdens centrum (Konsum och Netto). Läget där butiken nu ska byggas har dessutom dålig kommunikation med kollektivtrafik och cykel, vilket gör att bilåkande gynnas, vilket strider mot allt vettigt miljötänkande. Man ska kunna ta sig till butiker, framför allt dagligvaruhandel, med buss eller cykel! Vi röstar därför avslag till planen.