torsdag, mars 01, 2012

KF 1 mars: Gatuunderhåll

Kommunfullmäktige har nu pågått i nästan tre timmar. Trots en kort dagordning känns det som att vi siktar mot maxtid (22.30)... Vi har hunnit skära ner i budgeten för 2012, diskuterat riktlinjer för upphandling (en fråga som skickades tillbaka), beslutat att ta fram en plan om energieffektivisering och är nu inne på en diskussion om gatu-underhåll. Från det stora till det lilla...

Underhållet av gator och parker i Lund är eftersatt. Tekniska förvaltningen har inte tillräckligt med pengar för att göra löpande och förebyggande underhåll, utan tvingas prioritera det som är riktigt dåligt. Det leder till många klagomål, eftersom dåliga gator och övervuxna parker är sådant som människor ser varje dag och påverkas av direkt. När kommunstyrelsens arbetsutskott denna vecka har fått bokslutet för 2011 presenterat för sig, säger tekniska förvaltningen klart och tydligt att mer resurser behövs för just gatu- och parkunderhåll. Botten är nu nådd och ett krafttag måste tas.

Tyvärr har tekniska nämnden idag fått ytterligare ett nedskärningsbeslut i liggande budget för 2012, något som inte precis gynnar möjligheten att lägga mer tid och kraft på långsiktigt förebyggande arbete. Nu när en motion har inkommit om att förbättra gatorna i Dalby (från populistpartiet Sverigedemokraterna), upprepar vi återigen: Det behövs mer resurser till kommunens alla nämnder, så att det långsiktiga och förebyggande arbetet återigen kan bli en prioriterad verksamhet.