torsdag, mars 01, 2012

KF 1 mars: Nej till ny motorvägsavfart

Miljöpartiet har ställt en interpellation (skriftlig fråga) till kommunstyrelsens ordförande, Mats Helmfrid (m) om den eventuella nya motorvägsavfarten vid Brunnshög. Mp anser, vilket de har helt rätt i, att fler avfarter från motorvägen från Malmö gynnar biltrafiken, vilket inte är i enlighet med Lunds miljömål. Moderaterna menar att en avfart är nödvändig för förtagens blomstring, trots att det redan finns fyra avfarter från motorvägen förbi Lunds stad.

Det nya bostadsområdet Solbjer, som byggs precis i närheten av de nya forskningsanläggningarna MAX och ESS, har potential att bli ett riktigt bra och hållbart område. Spårväg har planerats i många år, tänkt att gå från Lund C till ESS. Tanken är att de allra allra flesta som jobbar och bor på Solbjer ska transportera sig med hjälp av kollektivtrafik, och att de ska ha de bästa möjligheterna i stan att göra detta.

Nu ser vi dock hur spårvagnsbyggnationen skjuts på framtiden, ett år i taget. Det senaste bakslaget var att det när detaljplanen för ESS inte fanns någon spårvagn inplanerad! Eftersom detaljplanen är det dokument som reglerar vad som får och inte får byggas, betyder det att spårvagn inte får byggas i närheten av ESS. Borgarna menar dock att de fortfarande vill ha spårväg, men vi ser inga konkreta tecken på det - mer än en generellt hållen förstudie. Men, hoppet är det sista som överger människan. Vi fortsätter att kämpa för spårvagn och hållbart resande!