torsdag, mars 01, 2012

KF 1 mars: Nedskärningar på 21,2 miljoner

Kommufullmäktiges första ärende är en kalldusch, även om det har varit känt en längre tid. Den borgerliga majoriteten gör en nedskärning i budgeten för 2012, den budgeten som beslutades förra sommaren och som nämnderna har planerat för och redan börjat arbeta utifrån!

Det ekonomiska världsläget är allvarligt. Vi får dagliga rapporter från det allvarliga läget i Grekland, och det spiller såklart över även på oss här i Lund. Vi ser det tydligt i det avstannade byggandet i kommunen, där utbyggnad läggs på is trots att detaljplaner och bygglov finns.

I Lund klubbar nu den borgerliga majoriteten igenom en nedskärning på totalt 21,2 miljoner för 2012 års budget. Nedskärningar görs på två sätt:

(1) Dels görs en generell besparing på alla nämnder. Det innebär att alla nämnder får i uppdrag att spara en viss procent, men inga riktlinjer om hur och på vad. En del av nämnderna ska minska med 0,75 % av budgeten och en del (skolnämnderna, socialnämnden) ska minska med 0,375 %. Det låter som lite pengar, men motsvarar många tjänster, eftersom personal ofta är den stora rörliga kostnaden som är möjlig att minska.

(2) Dels görs några mer specifika neddragningar genom att några satsningar skjuts på framtiden. Det handlar om fria bussresor för pensionärer över 75 år och vårdnadsbidraget. Tillsammans utgör dessa två satsningar 5,5 miljoner. Att vårdnadsbidraget skjuts ännu mer på framtiden (stackars kd har väntat på det flera år...) är vi ju glada för. Må det aldrig införas! Däremot vill vi ha gratis buss för personer över 75 år (och såklart för alla, men ett steg i taget är okej).

Oppositionens (v, s, mp och dv) har de senaste åren, sedan maktskiftet 2006, yrkat på skattehöjning till den nivå som var 2006. Det innebär 40 öre per hundralapp och en rejäl förstärkning av valfärden.

Kommunal ekonomi är för övrigt roligt och komplicerat. I juni antog vi 2012 års budget, densamma som vi diskuterar just nu på KF, denna vecka har vi gått igenom 2011 års bokslut och i april drar planeringen för 2013 års budget i gång på allvar. Vi bollar alltså just nu tre år i luften samtidigt. Inte helt lätt, måste jag erkänna. Men spännande.