torsdag, mars 29, 2012

Mars-KF: Värna demokratin genom mycket och bra information!

Kommunfullmäktige jobbar på så smått mot natten. 22.30 är vår sluttid (vi börjar kl 17). Det är inga pauser inplanerade, men det är stor rörlighet mellan salen och fikarummet. Just nu, när klockan börjar närma sig 20 och mötet alltså pågått tre timmar, är det väldigt få personer i salen.

Dagens fjärde ärende handlade om förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, det dokument som bestämmer vad och hur kommunfullmäktige får göra (förutom kommunallagen). Några ändringar behövde göras i dokumentet, bland annat att skriva in att kallelse och handlingar skickas digitalt, eftersom vi nu har läsplattor och digitala handlingar. Det är ju en helt okej ändring.

Den andra ändringen som diskuterades är att förändra annonsen för kommunfullmäktiges ärenden, alltså det sätt vi berättar för lundaborna att det är dags för KF-möte och vilka frågor som kommer diskuteras. Idag annonseras hela dagordningen i lokala dagstidningar, och på hemsidan. Ett förslag fanns att minska annonsen, och bara plocka ut några ärenden, de mest intressanta.

Vänsterpartiet vill att hela dagordningen ska annonseras även i fortsättningen, trots att det blir en lång och något kostsam annons. Det är ett viktigt sätt att visa för lundaborna vad som händer, och därmed en viktig pusselbit i den kommunala demokratin. Vårt yrkande, tillsammans med miljöpartiet, att ha hela annonsen blev tyvärr nedröstat, istället blev det en lösare skrivning att en förändring är möjlig, men att det krävs enighet bland partierna för att göra en sådan.

Utöver annonseringen i tidningar så annonseras även kommunfullmäktige på hemsidan lund.se. Kommunens hemsida är dock en hel diskussion i sig, den skulle minst sagt behöva förbättras...