torsdag, mars 29, 2012

Mars-KF: Inga pengar till företagarnas fikarum!

Första ärendet på dagordningen idag är att Lund ska gå in som aktieägare i ett nybildat bolag på företagsparken Ideon. På Ideon finns en stor mängd mindre och större företag i IT- och bioteknik-branschen. Ideon är såklart mycket viktigt för företagsamheten i Lunds kommun, men företagen sköter sig rätt bra själva.
Nu har det startats ett bolag för att möjliggöra en "mötesplats" för företag på Ideon. Det är ju fint med mötesplatser och inte heller särskilt svårt att starta. En lokal krävs, ett program och någon som arrangerar. Det finns t.ex. många olika typer av frukostmöten i Lund för företagare (som vi politiker också blir inbjudna till).

Problemet med den här mötesplatsen är att den kostar Lunds kommun en halv miljon om året över tio år - alltså totalt fem miljoner kronor. Det är pengar som vi kan och behöver lägga på andra saker, grundläggande välfärd som skola, äldrevård och parkskötsel.

Vänsterpartiet yrkade därför, tillsammans med miljöpartiet, återremiss på aktieägaravtalet, så att det kan omförhandlas och inte innebära ett så stort stöd från Lunds kommun. Tyvärr röstades återremissyrkandet ner och vi kommer därför att rösta nej till hela avtalet.