lördag, februari 27, 2010

Bygg fler hyresrätter!En av vänsterns stora politiska frågor, framförallt i Lund och andra storstäder/universitetsstäder* men även på nationell nivå, är ett ökat byggande av hyresrätter.

I ljuset av detta blir jag såklart mycket glad över att läsa hyregästföreningens debattartikel (läs hela) i Sydsvenskan idag. Den är inriktad på situationen i Malmö, men avslutas med ett bra allmänt resonemang om hyresrätter. Jag är ganska nöjd med att precis ha blivit medlem!

Ramarna för bostadspolitiken bestäms centralt. Från alliansregeringen
finns tyvärr lite stöd att hämta för hyresgästerna. Regeringen har ensidigt
gynnat dem som äger sitt boende. Dessa har fått behålla sina subventioner medan
hyresgästerna tappat dem.


Om två exakt likadana flerfamiljshus uppförs bredvid varandra blir
hyreshuset 30 procent dyrare än huset med bostadsrätter på grund av olika
skattebelastning.

Hyresgästföreningen vill ha en skattereform för hyresrätten, en reform
som leder till likvärdiga villkor med de andra boendeformerna. På kort sikt vill
vi till exempel ha ett investeringsbidrag – eller investeringsavdrag –
skattefria underhålls- och investeringsfonder för hyresfastigheter och slopad
kommunal fastighetsavgift för hyreshus.

(Hyresgästföreningen, genom Bo Nilsson, ordförande HGF Södra Skåne).


Titta också på svmp-överenskommelsen nationellt om bostadspolitiken.

*Nej, Lund är ingen storstad, dock en universitetsstad