torsdag, februari 25, 2010

kommunfullmäktige 25/2 - VA SydLund är en del av ett samarbete med bland annat Malmö, som heter VA Syd. VA står för vatten och avlopp, och VA Syd leverar dricksvatten samt tar hand om avloppsvatten i Lunds kommun. Vi i vänsterpartiet är ofta kritiska till den här typen av kommunövergripande samarbeten (som även finns i bland annat räddningsverksamheten). Vi menar att vi som folkvalda politiker, och därmed allmänheten, förlorar insyn i verksamheten när flera kommuner ska vara med och bestämma. Vår tekniska nämnd kan inte fatta beslut som rör vatten och avlopp i Lund, utan måste kompromissa med bland annat Malmö och Burlöv. Det minskar den direkta demokratiska insynen och möjligheten att påverka, något som vi tidigare upplevt när det gäller satsningar på jämställda löner.

Den här gången handlar det om ett stort lån till VA Syd. Majoriteten, med sossarna och miljöpartiet, vill att vi ska låna ut 300 miljoner kronor till VA Syd, som VA Syd ska kunna använda till investeringar (nya rör exempelvis). Problemet nu är att vi inte vet exakt vad dessa pengar ska användas till, utan vi ger bort 300 miljoner som VA Syd kan använda lite hur de vill. Vanligtvis när man gör investeringar i en kommun får en nämnd en investeringsbudget, efter det att de har förklarat för kommunfullmäktige vad de vill satsa på, vad som behöver köpas in, byggas om eller renoveras.

Vi i vänsterpartiet yrkade att förslaget skulle återremitteras och skickas tillbaka för att konkretiseras, men övriga partier klubbade igenom det.