torsdag, juni 17, 2010

Budget KF 2010: centerpartietFan, hela texten om miljöpartiet försvann. Det var dumt. Ni får läsa hos Yngve istället. Anders Ebbesson hade ett bra och ideologiskt inlägg, med gröna tankar om närhet i handel och demokratisatsningar, och satsningar på cykelinfrastruktur istället för motorvägar.

Nu pratar centerpartiet. De vill satsa på byarna utanför staden Lund. De vill ha ett inomhusbad i Dalby och konstgräsplaner i byarna. Tillväxten har en baksida, och centerpartiet vill inte bygga på Europas bästa åkermark utan sprida befolkningsökningen till andra delar av kommunen, och övriga Skåne. Våra grannkommuner tar med glädje emot fler invånare, menar Lars Bergwall. Det räcker med 600 bostäder per år, inte 900 eller 1000 som de övriga föreslår. "Bygg inte sönder Lund", är centerpartiets budskap. Centerpartiet vill ha handel i centrum och inga fler externa köpcenter. Maten till gamla och unga ska vara bättre och lagas på plats, vilket är ett långsiktigt mål. Maten i kommunen är åksjuk och borde istället vara närodlad.

Förlåt, jag somnade där ett tag. Centerpartiet är inte så roliga att lyssna på. Centerpartiet har pratat lite om miljö. De gillar sånt. Men det är snart vänsterpartiet och Mats Olsson! Snabb analys: det är ganska få personer i KF-salen. Nästan samtliga som sitter i salen har datorer framför sig. Jag vill inte dra några som helst paralleller mellan dessa två iakttagelser. Men det är väl typ dags för elva-kaffe nu?

Centerpartiet avslutar med att Lundaborna ska ha ett fortsatt bra liv. Det tackar vi för!