torsdag, juni 17, 2010

Budget KF 2010: demokratisk vänsterJag fastnade lite i kafferummet i en diskussion om Jonas Gardell och Kungshuset med Lars Lars Trägen (fp) och missade därför sd:s inlägg och halva demokratisk vänsters.

Demokratisk vänster har profilerat sig starkt i frågan om bekämpandet av hemlösheten i Lund. Det tog också upp en stor del av Sven-Bertils inlägg. Direkt efter Sven-Bertil kommer Ulf från samma parti, och ordförande påperkar talartidsbegränsningen på fem minuter (som dock är frivillig, men rekommendation).

Vi har klarat av partiernas första inlägg och presentationer av sina budgetar, och går nu in på allmän debatt. Alla detaljer återkommer dock i diskussionerna om de enskilda nämnderna, vilket gör att ordförande förmodligen kommer att vara hyfsat hård på talartiden nu.