torsdag, juni 17, 2010

Budget KF 2010: kultur och fritidVi diskuterar nu Kultur- och fritidsnämnden. Sd gick igång på några klistermärken de var rädda för och var sura över att de inte fick ha en länk på Ungdomstingets hemsida. Vi som inte är rädda för klistermärken diskuterar hellre föreningsbidrag och kulturhus, och är glada över att Lunds ungdomar håller tydlig front mot rasismen. Borgarna irriterar sig över att våra pengar inte är riktiga (vi verkar leva i olika valutazoner, då våra pengar inte funkar i borgarnas Lund), att satsningarna för kulturhus m.m. kostar mer än det som syns i vår budget. Om borgarna hade läst budgeten ordentligt hade de sett att budgeten bara sträcker sig till 2013. De stora pengarna för sådana här stora projekt kommer inte förrän allt är klart, och det är efter 2013.

Jag gör det lätt för mig den här gången, och kopierar in mitt anförande om kultur- och fritidsnämnden precis. Jag sa väl inte allt, men ändå:

Kulturen och fritiden blir ofta konkretiserade ner i storslagna projekt i Lunds kommun. Stora saker ska byggas, för mycket pengar, döpas efter företag som vill sponsra och utredas i evigheter. I oppositionens budget vill vi sätta fokus på den vanliga kulturen och fritiden, den som inte kostar lika mycket pengar och inte upplevs som lika storslagen, men som istället har en mer naturlig plats i människors vardag.

En av de viktigaste satsningarna för att uppnå detta är höjda föreningsbidrag. Föreningarna, som arrangerar allt från idrott och politik till galleriverksamhet och fågelskådning, har historiskt fyllt en viktig funktion uppbyggandet av ett demokratisk samhälle, byggt på deltagande och jämlikhet. I nedskärningstider, som vi sett den senaste mandatperioden, är föreningsbidragen sådant som minskas ner som en av de första åtgärderna. Förutom ökade ekonomiska ramar för föreningsbidrag vill vi föreslå fria föreningslokaler. Föreningar ska kunna hyra rum och salar i skolor och på bibliotek, bland annat, för möten och sammankomster utan att behöva betala för detta. Det blir en service för kommunens föreningar.

Vi i oppositionen vill ge bibliotek och medborgarkontor små budgetar för egna satsningar, 100 000 kr årligen till 10 stadsdelar och byar, har slagit mycket väl ut tidigare och kommer bli riktigt bra tack vare lokal planering och involvering av personer som bor och verkar i bostadsområden och byar. Det är en demokratisatsning på lokalt plan, med möjlighet till inflytande, övning i projektledning och planering för alla, inte bara ungdomar, möjligheter till möten över generationsgränserna och skapandet av kultur som efterfrågas just i den enskilda byn eller stadsdelen. Möjligheterna är obegränsade.

Ett av oppositionens tidigare förslag är fri simundervisning för skolklasser, som vi har motionerat om tidigare men inte heller fått bifall på. Simningen är en otroligt viktig del av de färdigheter som barn lär sig och får öva i de tidiga skolåren. Dess omfattning får inte vara beroende av de enskilda skolornas egna budgetar. Det borde vara fritt för skolornas idrottslärare att gå till badhuset med eleverna under skoltid –inte bara för folkhälsoarbetet i simningen som motion, utan även som en satsning som kanske kan rädda liv vid senare tillfällen.

Vi i oppositionen vill även ha konstgräsplaner i byarna! Det kan låta lite tråkigt med konstgräs, men det är en satsning vi vill göra för att ge bättre möjligheter till utomhusidrott längre in på hösten och tidigare på våren i byarna. Det gör inte bara att idrottsintresserade ungdomar i Veberöd, Stångby, Torna Hällestad och Östra Torn kan idrotta mer och därmed må bättre, utan visar även att vi inte alltid har ett perspektiv som alltid är centrerat till Lunds centralort, utan att vi kan lyfta blickarna och se till de önskemål som finns någon mil bort.

Den uppmärksamma läsaren och lyssnaren ser att vi i årets budget inte har med vår sedvanliga satsning på att sänka priserna för undervisning på Kulturskolan. Vi har inte glömt det, och strävar fortfarande efter detta – och lovar att återkomma till det efter vi har vunnit valet tillsammans med s mp och dv den 19 september.

Totalt ger oppositionens budget 5,5 miljoner mer till arbetet med kultur och fritids-frågor.