torsdag, juni 17, 2010

Budget KF 2010: vänsterpartiet.Ja! Äntligen Mats Olsson i talarstolen!

Mats menar att Lunds skolor har en hög och bra kvalitet, och att ingen har sagt något annat. Men, ska vi förlita oss på "minnen från fornstora dar" eller värna utvecklingen? Lunds skolor tål inte att bli sämre, skolorna behöver fler lärare och mer resurser, inte färre!

De rödgrönas budget visar att vi vill slå vakt för välfärdspolitiken och utveckla den inom några speciella områden. Ett sådant område är skolan. 200 lärare har försvunnit de senaste året och lärartätheten blivit sämre. En satsning på 100 nya lärare återställer en del av detta, och vi kan återigen på ett realistiska stätt diskutera att på riktigt närma oss målet om 11/16 i förskolan. 11 barn i småbarnsgrupperna och 16 barn i grupperna för de större barnen.

Borgarna har försämrat det politiska samtalet i Lund, genom att vägra erkänna de försämringar som har gjorts i kommunen. Några har dock haft ärligheten att erkänna nedskärningarna, men inte från kommunstyrelsens sida. Borgarna slirar på målet. Det är svårt att komma undan de 16 miljoner för löneökningar som borgarna inte lägger till i budgeten.

En av de sämsta sakerna som borgarna gjort de senaste året är nedskärningar i fastighetsunderhållet. 2007 sa man att det var en engångsföreteelse. Sedan minskades underhållsbudgeten ännu en gång, 2008, och även nu, 2010. Ett minskat fastighetsunderhåll gör att kommunens hus inte tas omhand så bra som de borde. Hus som inte underhålls som de ska förfaller i sakta takt, och för varje år av indraget underhåll blir det svårare och svårare att återställa husens skick. Det går inte att sätta fastighetsunderhållet på paus, och denna nedskärningar är inte bara underlig utan helt enkelt idiotiskt! Vi lägger till 12 miljoner, men det är inte allt som borgarna har dragit bort.

Borgarna har privatiserat flera äldreboenden i stan. De privata företag som har tagit över har minskat personaltätheten i förhållande till kommunens egna äldreboende. Den borgerliga majoriteten hänger nu på, och följer i de privata äldreboendenas fotspår. Personaltätheten i kommunens äldreboende minskar nu i samma takt som hos de privata.

Forskare på Socialhögskolan i Lund har tagit fram en modell för att drastiskt minska hemlösheten. Deras forskning visar att en egen bostad är det mest effektiva första steget för att sedan komma tillrätta med missbruk eller psykiska problem. Modellen kallas "Lundamodellen", börjar nu implementeras i många andra städer, exempelvis Helsingborg. Men den borgerliga majoriteten i Lund vill inte använda sig av Lundamodellen!

Mats påpekar även att borgarna har lagt förslag på att sälja fastigheten Stortorget 1, det hus där bland annat Lilla Teatern, Utbildningsnämnden och restaurangen Stortorget ligger. En försäljning skulle med allra största sannolikhet tvinga bort Lilla Teatern och ytterligare försämra kulturutbudet i Lund.