torsdag, juni 17, 2010

Budget KF 2010: tekniska nämndenDet har varit middag. Vi är tillbaka och diskuterar tekniska nämnden. Innan matpausen hann vi diskutera stadsbusstaxorna. Förslaget från den borgerliga majoriteten var oförändrad taxa: 17 kr för vuxna och 10 kr för barn, kontantpriset. Lund bestämmer över busstrafiken i Lund, enligt avtal med Skånetrafiken, vilket inkluderar busstaxor och periodkort. Borgarna har under mandatperioden höjt stadsbusstaxan flera gånger. Från 12 kr till 15 kr till 17 kr... Att höja priset på bussbiljetterna har vi såklart protesterat mycket emot, både med klass- och miljöargument.

Nu föreslår alltså borgarna oförändrade taxor (valrörelse på gång?), vilket ju är bra, i sammanhanget.

Vänsterpartiet lägger en hel budget tillsammans med miljöpartiet, socialdemokraterna och demokratisk vänster. I sådana sammanhang måste man kompromissa. Tyvärr är en sänkning av busstaxorna inte med, utan vi har sagt i kommunstyrelsen att vi ämnar återkomma i den frågan under efter valet. Lite synd, men så är det. Vi har dock en satsning på ökad turtäthet inom kollektivtrafiken i stan, och det är ju också viktigt för ett ökat kollektivtrafikåkande.

Vi lägger även 1,5 miljon extra till parkunderhåll, och en miljon till upprustning av lekplatser. Vi vill även köpa in växthus för att möjliggöra kommunal produktion av blommor, i socialnämndens regi som en rehabiliterings-verksamhet.

Istället fick vi precis med oss smpdv i att ge tekniska nämnden ett uppdrag:

"Att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra markanvisningar* och
försäljningar som möjliggör en fördubbling av LKF:s och andra aktörers
produktion av hyresrätter"


Det betyder i klarspråk - LKF måste planera för att bygga dubbelt så många hyreslägenheter. Men då KF inte kan ge LKF direkta uppdrag, då det är ett bolag, måste vi gå genom tekniska nämnden och se till att tekniska ger tillräckligt mycket mark till LKF att bygga på. Just detta har tidigare varit ett problem - LKF har inte haft tillräckligt mycket mark att bygga på!

"Nu får det vara slut på tramsandet, kommunfullmäktige, kom igång med
hyresrättsproduktionen" - Mats Olsson


* Markanvisningar: att helt enkelt anvisa mark till någon att bygga på. LKF, eller ett privat företag får inte bygga vad som helst var som helst - det handlar inte bara om att erbjuda mest pengar för en bit mark. Tekniska nämnden ser till att markområdena som delas upp mellan byggbolagen "hör ihop" - att det blir en helhet i byggandet, att det finns vägar och avlopp på lämpliga ställen, m.m. Det tar därför lång tid att få till stånd en utbyggnad: mark ska hittas, säljas, det ska planeras tekniska saker, byggnadsnämnden ska planera "snygga" stadsdelar med parker m.m. Tekniska nämnden kan anvisa "bra" mark till LKF, eller "dålig" mark, beroende på vilken inställning politikerna (och tjänstemännen) har till byggande av hyresrätter.