fredag, juni 18, 2010

Budget KF 2010: socialnämndenAndra dagen på kommunfullmäktiges budgetmöte. Sydsvenskan rapporterade med ett helt uppslag, där min hand (!) och kaffekopp var med på bild. Enligt sydsvenskans analys lyfter den rödgröna oppositionen fram bostadsbristen och hemlösheten. En korrekt bild.

Just nu diskuterar vi bland annat hemlösheten, under socialnämndens budget. Socialnämnden är väldigt intressant, men definitivgt den svåraste nämnden. Här handlar det inte om allmänt ideologiskt tyckande, utan mycket om vetenskapliga rapporter kring exempelvis bekämpandet av hemlösheten, metoder för att räkna antalet hemlösa och balansgången mellan politiska tankar kring sociala frågor och människors egen rätt att bestämma över sina egna liv. Det är därför alltid svårt med konkret diskussion kring socialnämnden - vad vet jag om vilka arbetsmarknadsprojekt som är bäst, vilka forskningsprojekt om hemlöshet som är mest sanningsenliga eller hur stort mörkertalet för kvinnomisshandel är i Lund?

Under diskussionerna om socialnämndens budget kretsat de allra flesta inlägg kring just hemlösheten. Och det är här forskningen kring sociala frågor kommer in i bilden. På socialhögskolan vid Lunds universitet bedrivs den typen av forskning, precis som på många andra ställen. Rektor Per har själv varit involverad i dessa frågor och anordnat konferenser.

Forskarna i Lund lyfter fram tanken om Bostad Först (eller på engelska: Housing First) - att en egen bostad är grunden till allt annat arbete som rör sociala eller medicinska problem (som ofta hör ihop med hemlösheten). Modellen kallas nu Lundamodellen, och flera kommuner i landet vill arbeta i enlighet med modellen, men inte Lund. Vi har motionerat om det, men borgarna vill inte hänga på.

I diskussionen om socialnämnden lyfter vi även fram tanken om en heltäckande social jour. Det är en motion som vi skrev i början av mandatperioden, och efter många om och med fick avslagen. Vi tror fortfarande på idén, vanliga människor måste kunna ringa till den sociala jouren dygnet runt, utan att behöva gå via polisen, om de blivit misshandlade, utkastade eller på annat sätt behöver akut social hjälp. Borgarna menar att det räcker att gå via polisen.

Totalt lägger svmpdv 10,5 miljoner mer på socialnämnden än vad den borgerliga majoriteten gör.